Jiří Jirásek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Napalmanach, Československý spisovatel, Praha
1990   Občanské fóry (Pražský podzim 1989), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1960   Mladý technik 3, ,
1966   Pramen (literatura umění život), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
1967   Kruh Humor, Nakladatelství Kruh, Hradec Králové (Hradec Králové)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Vražda (Kafkovská idyla), Světová literatura, 8, 4, 1963/07, 175-194
Periodical
published, title (subtitle)
1960/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/05   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1961/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/04   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1962/08   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
1964/12/23   Kulturní tvorba (52)
1966/12/13   Student