Jaroslav Antonín Kellar

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1965   XXV. Východočeský umělecký salón 1965
1983   Výtvarní umělci Pardubic
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1983   Výtvarní umělci jihovýchodních Čech (Stručný přehled životopisných dat malířů, sochařů a grafiků Jihovýchodních Čech. Rodáků i těch, kteří zde kratší či delší dobu žili nebo zde hledali náměty a inspiraci pro svojí tvorbu.), Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)
2000   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (V. Ka - Kom), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Krajské pobočky SČSVU vystavují (Pardubice), Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 6-
1958   Hosté v Hollaru, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 12-
1959   Hosté v Hollaru, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 9-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1960   Výstava akvarelů a grafiky J. S. Kellara z let 1958 - 1960
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění