Irena Žáčková

Photographer

 

sex: Female

NK AUT: jx20071114039

notes:
Fot. Alena Urbánková: Bulletin Moravské galerie v Brně.
Katalog Jaroslav Kačer: Evropské malířství 19. století
katalog [a texty] Lea Holešovská: Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galérie v Brně
Úv. text Jiří Hlušička: Antonín Širůček (1913-1977)

Irena Žáčková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Jaromír Funke, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1981   Keramika Heleny Johnové, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Kresby Františka Ronovského, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1982   Alfred Justitz 1879-1934, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Antonín Procházka: Kresby a grafika (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Josef Jambor: Výběr z díla, Okresní muzeum Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
  1982   Otakar Kubín, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   František Tichý: Kresba, grafika a obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Jiří Šindler: Knižní grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Joža Uprka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Zdena Höhmová: Obrazy, kresba, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Antonín Širůček: Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Pavel Navrátil: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Alena Kroupová: Keramika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Alfred Justitz: Život a dílo / Sein leben und werk
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Habánská fajáns 1590–1730
  1982   Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  2007   Josef Bergler a grafika v Praze 1800 - 1830 / Josef Bergler and graphic art in Prague 1800 - 1830, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Brněnské Trienále řezaného skla (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64