Vladimír Červenka

Photographer

 

sex: Male

notes:
zřejmě není Vladimír Červenka * 1957

Vladimír Červenka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Filmová a televizní fakulta

Vladimír Červenka

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 72-79

Vladimír Červenka

magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Historický vývoj a současná situace jugoslávské fotografie

Vladimír Červenka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Ludvík Kuba (Výtvarné Hlinecko 1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1979   Rudolf Kremlička (Výtvarné Hlinecko)
  1980   Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika, Jednotný klub pracujících, Chrudim (Chrudim)
  1981   Miroslava Zychová: Obrazy / kresby / grafika / keramika, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1984   Miroslava Zychová, Obvodní kulturní dům, Praha
  nedatováno   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová