František Buriánek

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1976   Fráňa Šrámek, Československý spisovatel, Praha
1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
1997   Kalendárium kulturních osobností Šumavy a Chodska, Nakladatelství MMM, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Slovník českých spisovatelů, Československý spisovatel, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2002   Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948-1953 (Bibliografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů,...), ,
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
  O nových tvářích české literatury v nakladatelství Mladá fronta
Calendarium
published, title (subtitle)
2006   Kalendárium osobností západních Čech na rok 2007 (Textová část)