Mistr svatojiřského oltáře

painter

 

sex: male

word:
Činný v l. 1470-1490.