Karel Milota

* 16. 9. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 30. 4. 2002, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Poet, Writer, critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01081727

notes:
vlastní jméno
Karel Hroch
muž spisovatelky Daniely Hodrové

Karel MilotaKarel Milota (16. 9. 1937, Praha – 30. 4. 2002, Praha), autor experimentální prózy a poezie, prozaik a překladatel z ruštiny. Vystudoval bohemistiku a anglistiku na FFUK v Praze. Studium završil disertační prací o experimentální literatuře, jež se stala východiskem rozsáhlé studie Vzorec řeči a řeč vzorce. Přispíval jako literární kritik do řady periodik 60. let, např. Kritického sborníku, Tváře, Plamene, Sešitů, Orientace; v 1. pol. 90. let také Literárních novin. Autorova experimentální próza byla publikována se zpožděním (soubory povídek Noc zrcadel (1981) a Ďáblův dům (1994) a román Sud (1993), v 2. polovině 90. let vyšla kniha autorovy konkrétní poezie Antilogie aneb Protisloví (1995) a básnická sbírka Gregor (1999). V roce 1997 se stal držitelem Ceny Jaroslava Seiferta za bás. sbírku Antilogie aneb Protisloví a prózy Ďáblův dům.  Nakladatelství Torst připravuje k vydání kritické a teoretické dílo Karla Miloty, včetně zmíněné zásadní práce disertační.


 


Karel Milota

 

Karel Milota

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/03/10 - 1997/06/02   Báseň, obraz, gesto, zvuk. Experimentální poezie 60. let, Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově), Praha
2016/06/17 - 2016/10/31   Havel—Prigov a česká experimentální tvorba, Letohrádek Hvězda, Praha

Karel Milota

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let), Památník národního písemnictví, Praha
  2002   Écrivains Tchèques, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2016   Havel - Prigov a česká experimentální tvorba / and Czech Experimental Poetry, Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Čeští spisovatelé / Tschechische Schriftsteller, Ministerstvo kultury České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Karel Milota: Sud, Slovník české prózy 1945-1994, 246-248
  2007   Karel Milota, Pandora / Experiment, 142-142
  2013   Česká vizuální poezie šedesátých let, Česká vizuální poezie, 7-42
  2013   Diskuse a materiály (1964-1969), Česká vizuální poezie, 250-289
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Karel Milota (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Iniciály - Experiment a literatura (Sešity nezavedené literatury), 3.ročník, 26.číslo, Nakladatelství a vydavatelství Scéna, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Permutace současné poezie

Karel Milota

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Noc zrcadel, Torst, Praha

Karel Milota

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Báseň, obraz, gesto, zvuk (Experimentální poezie 60. let), Památník národního písemnictví, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Džbány paměti, Svět sovětů, Praha
  1990   Historie města Hloupětína, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Svět proměn, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1997   Elektrický les, Český spisovatel, a.s., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Podoby (Literární sborník), Československý spisovatel, Praha
  2007   Duše Brna, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2013   Česká vizuální poezie (Teoretické texty)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Verše (tiskárna, lhář, zaříkávadlo, nekrolog), Tvář, 24-25
  1967   Interview se sebou o Jiřím Kolářovi (Karel Milota), Plamen, 9.ročník, 6.číslo, 97-100
  1969   Permutační poezie, Dialog, 6-7
  1969   Proměna a stálost Emila Juliše, Sešity pro literaturu a diskusi, 48-49
  1969   Šalamounovy sny, Dialog, 16
  1974   Noc zrcadel, Nacházení
  1975   Sol et luna, Nacházení II
  2013   Experiment v černé a bílé (1968), Česká vizuální poezie, 275-284
  2013   Fragmenty o systémovém básníkovi, Česká vizuální poezie, 194-201

Karel Milota

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Džbány paměti, Svět sovětů, Praha
  1990   Historie města Hloupětína, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha

Karel Milota

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997/04/09   Vykřikující písmena, Literární noviny, 15-15
  1999   Česká vizuální poezie 60. let, Literární noviny, 9-9
  2004   Vše pro firmu, Jiří Šalamoun: Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře, 3-4