Vlastimil Krčmář

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Zpráva o Smíchovské konfrontaci 1986, Někdo něco 5, , , 1986, 5-7
1986   Vzpomínka na Svárov, Někdo něco 6, , , 1986, 31-36
1988   Pokus o konfrontaci mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 5-0
1989   Spory o vlastní tvář, Tvorba, , 20, 1989, 8-8
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152
1999   Také v létě přichází inspirace (Mladí i ´dříve narození´ výtvarníci na ostravském Workshopu), Moravskoslezský den, , , 1999/06/23, 0-0