Pavel Zadražil

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Jaroslav Róna: Paintings
1988   Jaroslav Róna: Obrazy (Průřez malířským dílem z let 1980 - 1988)
1988   Jan Paul: Obrazy, ilustrace
1989   Věra Boudníková
1991   Jaroslav Róna
1996   Josef Mžyk
1996   David Cajthaml: Obrazy a kresby z let 1982 - 1996
1999   Jiří Votruba: Nové obrazy / New Pictures
2006   Stanislav Zadražil: Sochy
nedatováno   Boris Nosek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Erika Bornová-Sládková, Michal Gabriel, Petr Sládek
nedatováno   Josef Mžyk, Klára Mžyková
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Fantaskní krajiny, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 4, 1988/05/10, 4-4
1988   The magic power of Jaroslav Róna´s pictures, Jaroslav Róna: Paintings, , , 1988, -
1988   Magická síla obrazů Jaroslava Róny, Jaroslav Róna: Obrazy, , , 1988, -
1988   Město sochy film, Československý architekt, 34, 15, 1988/06, 8-
1989   Sochařská akce Tendence v českém sochařství 1979/1989,..., Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, , , 1989, 0-0
1989   Fantaskní svět Josefa Holečka, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 3-
1989   Proměny a přestrojení, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 5-
1995   Erika Bornová (Galerie Labyrint 024), Labyrint revue, , 7, 1995, 21-24
1995   Michal Gabriel (Galerie Labyrint 023), Labyrint revue, , 6, 1995, 21-24
1996   Agentura českého keramického designu, Labyrint revue, , 2, 1996, 35-35
1996   David Cajthaml (Současné české výtvarné umění), Labyrint revue, , 1, 1996, 26-
1996   Jaroslav Róna (Galerie Labyrint), Labyrint revue, , 1, 1996, 27-30
1996   Nejvýraznějším představitelem grotesknosti..., Labyrint revue, , 5, 1996, 5-
1996   Galerie Labyrint 31 (Karel Nepraš), Labyrint revue, , 5, 1996, 29-32
1996   Jak se daří českému umění šest let po listopadu, Umění a řemesla, 38, 1, 1996, 2-5
1997   Michael Rittstein: Kritický barbar malby, Playboy, časopis životního stylu, , , 1997/08, 0-0
1998   Dužina a jádro Michaela Rittsteina (Právo), Právo, , , 1998/08/04, 0-0
1998   Objekty ve Faustově domě vycházejí z dávných legend, periodikum, , , 1998, -
2002   Odešel klasik sochařské grotesky, , , , , -
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Labyrint revue
Text
published, title (subtitle)
1994/09   Staronová výstava Jaroslava Róny
1996   O zemi, o nebi (Obrazy Igora Müllera)