Aleš Alois Ferdinand Hrdlička

* 29. 3. 1869, Humpolec (Pelhřimov), Česká republika (Czech Republic)
5. 9. 1943, Washington D.C., Spojené státy (United States)
anthropologist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Významný antropolog, vědecky vyvrátil názor, podle něhož by se lidstvo dělilo na vyvolené a podřadnější, na předurčené vládce a otroky, a to podle barvy pleti a podle původu. Stal se kurátorem Národního muzea ve |Washingtonu a postupně i světové uznávaným antropologem a bojovníkem proti rasismu. Jeho celoživotním krédem se stalo heslo "Všechno lidstvo jednoho původu", které dnes zdobí Hrdličkův pomník na Dolním náměstí. Hrdličkovo jméno nese dnes místní gymnázium a především muzeum, jehož antropologická expozice patří k nejmodernějším a obdivovaným antropology celého světa. V části výstavy nalezneme i doklady o přátelství vědce s prezidenty Masarykem a Rooseveltem. Hrdlička se toužil vrátit po válce z Ameriky zpět do vlasti. Toto přání se mu však již nepodařilo vyplnit, a tak je v Muzeu Dr.A.Hrdličky uložena alespoň jeho urna.
zdroj - www.infohumpolec.cz

notes:
O původu a vývoji člověka i budoucnosti lidstva (1924), Praktická antropometrie (1938)