Jan Čumlivski

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2014   Jedna věta (Jan Čumlivski), Revolver Revue, Praha
2015   Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět, Baobab, Praha
2015   Jiří Šalamoun or Imaginable Views of the World, Baobab, Praha
2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2006   Ruský ruderální design, Revolver Revue, , 63, 2006/06, 156-179
Periodical
published, title (subtitle)
2006/06   Revolver Revue (63/2006)