Richard Štorch

* 24. 2. 1877, Horažďovice (Klatovy), Česká republika (Czech Republic)
22. 5. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
traveler, collector, průvodce loveckých výprav, photographer

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Pocházel z rodiny berního úředníka. Po studiu na obchodní škola a praxi úředníka odjel do Tripolisu, kam dorazil 1. 12. 1898. Po neúspěšných výpravách do pohoří Tibesti se s přítelem Bedřichem Machulkou začal věnovat sběratelství a prodeji přírodnin. Fotografování se stalo vášní obou přátel a důležitou součástí jejich obchodní činnosti. Během Machulkovy cesty na Madagaskar koncem 1902 a 1903 obchod v Tripolisu pozastavil a vydal se do Egypta, kde několik měsíců pořizoval stereosnímky na zakázku J. Brázdy, majitele panoramy GEA. Z Egypta odplul fotografovat na Sri Lanku, kde se k němu připojil Machulka (1904). Společně pak podnikli cestu přes Indii, Irák, jižní Persii, Sýrii a Palestinu do Port Saidu a Káhiry (1904-5). Odtud Machulka odjel do Súdánu a Štorch se vrátil do Tripolisu. 1906 následoval přítele do Chartúmu, kde si zřídili základnu pro lovecké a sběratelské výpravy, jejichž organizování a vedení se začali věnovat. Od zimy 1911-12 vedl rakouskou vědeckou výpravu architekta Kmunkeho, která měla prozkoumat oblast severní Ugandy. Cesta i s výstupem na horu Elgon trvala 7 měsíců a Štorch na ní pořídil desítky stereofotografií.
Válku prožil v Čechách, přičemž tu uskutečnil přes sto přednášek o Africe.1919 -25 zajížděl do Egypta už jen za obchodem, protože ho začaly sužovat zdravotní problémy. Žil střídavě v Paříži, Káhiře a Praze. Hojně publikoval články a fotografie a chystal velký cestopis.1921 vydal u V.Neuberta dvě série pohlednic Sudan a Egypt o celkem 320 ks. Do Sudánu se vrátil 1926, ale zdravotní stav ho přinutil k návratu do Prahy, kde krátce po příjezdu zemřel.
Jeho fotografie mají hodnotu jedinečného obrazového dokumentu s náměty od přírodních scenérií a zachycení loveckých zážitků a života různých etnik přes dokumentační snímky antrolopologického a etnologického charakteru až po ateliérové snímky aktů. V nekrologu v Národních listech se psalo, že Štorchova "sbírka fotografií, desek a filmů, jest vůbec ojedinělá na celém světě." Fond jeho negativů je v Náprstkově muzeu, pozitivy vesměs v rodinném majetku.
scheufler.cz, 21.7.2017

notes:
Přednášky: I. Lovecké výpravy a dobrodružství ve Střední Africe (150 dia); Afrikou od Indického oceanu ke Středozemnímu moři( 170 dia); Z Tripolisu do oas a pouští (150 dia); Články (výběr): Z loveckých potulek Sudanem, Zlatá Praha 1911; Kmen Bagišu v Ugandě, Sborník České společnosti zeměvědné 1913; Zum Berge Elgon, Die Erde 1913; Mombasa, Týden světem 1913; Židé v Tripolisu, Týden světem 1913; Návštěvou u krále Bagandu v Ugandě, Zlatá Praha 1915; Vlastní životopis. Nedatováno, rukopis.
Publikace s fotografiemi: Ewald Banse: Tripolis. Weimar 1912; Ewald Banse: Das Orient Buch. Strassburg/Leipzig 1914; Bedřich Machulka: V Africe na stezkách zvěře. Orbis, Praha 1954 (autorství nepřiznáno);
Literatura(výběr): Národní listy, 24. 5. 1927 (nekrolog); J. Kunský: Čeští cestovatelé, II. Orbis, Praha 1961, s.274-278; Nejstarší fotografie ze zámoří (výstava s E. S.Vrázem, B. Machulkou a A. V. Fričem). Výstavu a katalog V. Halászová. Praha 1991; Světlo nad Tripolisem - Fotografie Bedřicha Machulky 1898-1902. Výstava J. Todorovové, NpM 2001; J. Todorovová: Z pustin a černých harémů Afriky. Nový Orient, 2001, č.5; J. Todorovová, S. Štorchová: Aktuálni poznatky o autorstvi fotografií z fondu Bedřicha Machulky a Richarda Štorcha v Náprstkově muzeu. Český lid 2005, č.4; www.richardstorch.unas.cz