Rudolf Kedro

* 1906
Photographer

 

nationality: Slovak
sex: Male

VIAF: 163476576

notes:
NK neuvádí 2021/12

Rudolf Kedro

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Stavba měst v Československu, Svaz architektů ČSR, Praha
  1958   Town Planning in Czechoslovakia, Svaz architektů ČSR, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Ján Kulich: Sochařské dílo, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Š. Polkoráb: Výstava obrazov pri príležitosti 10. výročia úmrtia, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1962   Koloman Sokol, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1962   Ladislav Medňanský: Maliar slovenskej zeme a ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1963   Ján Kulich: Plastiky, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1963   Mikuláš Galanda, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1964   Koloman Sokol: Kresby a grafika ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1964   Viliam Chmel: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Erna Masarovičová: Sochárska tvorba 1962 - 1965, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Ľudo Fulla: Súbor diela, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Vladimír Kompánek, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1966   Milan Gašpar, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Milan Laluha, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   Viera Kraicová: Obrazy, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   Vladimír Popovič: Objekty, kresby
  1968   Jozef Kostka: Sochy a kresby 1962 - 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Martin Benka
  1968   Rudolf Hornák 1911-1965: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   Andrej Rudavský, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1969   Ester M. Šimerová, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   Miloš Alexander Bazovský: Záverečné dielo 1949 - 1957, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1969   Semian 1921-1965 (Súborné dielo), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1970   Ján Mudroch
  1971   Dezider Milly, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Rudolf Pribiš: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1972   Ľudovít Fulla, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1972   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1976   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba 1970 - 1976, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1982   Tibor Bartfay: Sochárske dielo
  1983   Peter Matejka, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1983   Rudolf Uher: Výber z tvorby 1943 - 1983, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1987   Jozef Kostka: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1988   Jaroslav Kočiš: Výber z tvorby, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1988   Kompánek, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1989   Jozef Arpád Murmann, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Generácia 1909 (Svedomie doby), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1967   Nové cesty II (Mladá generace), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1969   A. Klimo, V. Kraicová, R. Uher, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   České sochárstvo zo sbierok SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1975   Gotické umenie Slovenska, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1986   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie, Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Československá architektura (Od nejstarší doby po současnost), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Rudolf Uher, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1975   Slovenské múzeá, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1978   Alte slowakische Kunst (In den Sammlungen der Slowakischen Nationalgalerie), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960/12   Výtvarné umění, 10, 8, 337-384, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/06/21   Výtvarné umění, 15, 4-5, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/07/31   Výtvarné umění, 15, 6, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/09/20   Výtvarné umění, 17, 7, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Matejovský majster a klaňanie v Slovenskej národnej galerii, Umění, 63-70
  1978   Ľudovít Fulla, Výtvarná kultura, 41-53