ARTAS

notes:
ARTAS - Studium uměleckých archivů. Před a po roce 2004

Dvouletý projekt 3 archivů výtvarného umění 20. a 21. století: Archiv výtvarného umění (Praha, Česká republika), basis wien - Dokumentační centrum pro současné umění (Vídeň, Rakousko) a Archiv Moderní galerie (Lublaň, Slovinsko) v letech 2023-2024.

Tyto tři umělecké archivy po desetiletí shromažďují, uchovávají a zpřístupňují dokumenty týkající se soudobé umělecké produkce a jejích protagonistů, autorů a míst konání ve svých zemích a nabízejí badatelům i zainteresované veřejnosti množství informací o jednotlivých osobnostech, institucích a výstavách umění 20. a 21. století. Všichni partneři spravují své rozsáhlé databáze (Art and Research Database basis wien, abART, RazUme), které dohromady obsahují údaje o více než 220 000 výstavách a 205 000 osobnostech.

Jako výchozí bod pro projekt ARTAS byl vybrán rok 2004, kdy došlo k dosud největšímu rozšíření Evropské unie. Se vstupem deseti nových členských států, včetně České republiky a Slovinska, se změnily politické, ekonomické a sociální vztahy mezi státy. Společný projekt zkoumá, jaký vliv měl tento historický moment na současné umění v daném prostředí, na něž se vztahují shromážděná data. Zkoumání vychází z materiálů uložených ve třech archivech a z informací, které se v jejich třech databázích protínají. Důraz je kladen na vzájemné propojení událostí, institucí a jednotlivců v zemích, kde se tyto tři archivy nacházejí.

Cílem projektu je najít změny ve způsobu spolupráce a propojení umělců, kurátorů a institucí v nových podmínkách. Očekávané doplnění databází a obohacení stávajících archivních sbírek, umožní nový pohled na budoucí spolupráci mezi evropskými archivy současného umění.

Projekt byl spolufinancován programem Evropské unie Kreativní Evropa (2023-2024) a Národním plánem obnovy České republiky.

www.artarchiv.cz, www.basis-wien.at, www.mg-lj.si/en/library-and-archives

ARTAS

 

ARTAS

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1993   Das Lexikon der Träume (Jan Švankmajer: Eine Werkschau)
  1993   Karel Malich
  1994   Hermann Nitsch: Krev a víno
  1995   Karel Malich
  2004   Aleksandra Vajd: Various Pictures
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1987   Expressiv (Mitteleuropäische Kunst seit 1960 / Central European Art since 1960)
  1990   Aus dem Zusammenhang (40 Arbeiten aktueller Kunst aus dem erweiterten Umfeld Niederösterreich / Balance - akte 88)
  1992   Reduktivismus: Abstraktion in Polen, Tschechoslowakei, Ungarn 1950-1980
  1993   Détente
  1993   Post security (Aktuelle Kunst aus Prag)
  1993   Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch: Rány a mystéria / Verwundungen und Mysterien (Pozice ve vídeňském akcionismu / Positionen im Wiener Aktionismus)
  1993   Sovinec - Horn (Výstava českých - rakouských - slovenských umělců)
  1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
  1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung
  1996   Slovenski slikarji - akademijski učitelji / Slovinští malíři - akademičtí učitelé / Slovene painters - academy teachers
  1997   Engel: Engel
  1998   Close Echoes (Public Body & Artificial Space)
  1999   Aspekte / Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949-1999 / Aspects / Positions. 50 Years of Art in Central Europe 1949-1999
  1999   Body and the East (From the 1960s to the Present)
  1999   Crossing (Umění pro ucho a oko / Art to Hear and to See)
  1999   La casa, il corpo, il cuore: Konstruktion der Identitäten
  1999   Rakouské umělkyně a jejich trojrozměrná díla / Österreichische Künstlerinnen mit dreidimensionalen Arbeiten
  2000   Arteast 2000+ (Umetnost Vzhodne Evrope v dialogu z Zahodom – Od 1960. let do danes / The Art of Eastern Europe in Dialogue with the West – From the 1960s to the Present)
  2000   Dům, tělo, srdce: Konstrukce identit
  2000   Tschechischer Surrealismus und Art Brut zum Ende des Jahrtausends
  2001   The Art of Eastern Europe (A Selection of Works for the International and National Collections of Moderna galerija Ljubljana)
  2002   Reality Check
  2003   Prague Biennale 1 (Peripheries Become the Center)
  2005   95´05 Slovenska umetnost 1995-2005 / Slovene Art 1995-2005 (Teritoriji, identitete, mreže / Territories, Identities, Nets)
  2005   EVN Sammlung 95-05
  2005   Prague Biennale 2: Expanded Painting / Acción Directa
  2006   Balkan Konsulat
  2006   KONTAKT (Aus der Sammlung der Erste Bank-Gruppe / Works from the Collection of Erste Bank Group)
  2006   tina b.
  2006   Zyklus 1.0 Tschechien
  2007   Exitus (Tod alltäglich)
  2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk
  2007   Laboratorium Moderne (Bildende Kunst, Fotografie und Film im Aufbruch)
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
  2007   Soused[ka] / Nachbar[i]n
  2007   Tina B. 2007
  2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
  2010   Collectors: The Czecho-Slovak Pavilion
  2010   Decadence Now! Visions of Excess
  2010   Decadence Now! Za hranicí krajnosti
  2011   Já, bezesporu / Undeniably me
  2011   Luciferův efekt / The Lucifer Effect (Střetnutí se zlem / Encoutering evil)
  2011   Prague Biennale 5 Prague / Biennale Photo 2
  2012   Amor Psyche Action - Vienna (The Feminine in Viennese Actionism: Collection Hummel Vienna)
  2012   Amor Psýche Akce - Vídeň (Ženský element ve vídeňském akcionismu. Sbírka Hummel)
  2012   Amor Psyche Aktion - Wien (Das Feminine im Wiener Aktionismus)
  2013   Hidden Publics
  2013   Prague Biennale 6 / Prague Biennale Photo 3
  2015   Inside Out – Not So White Cube / Narobe obrnjeno – ne tako bela kocka
  2015   Model
  2017   Kontakt: The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation
  2018   Leave it in the Ground
  2019   Irwin: I'm One Only If I'm Many
  2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
  2019   Živo & mrtvo / Dead & Alive
  2022   Umetnik – zbiratelj – javnost / Artist – Collector – Public (Umetniška zbirka Hilger / The Hilger Collection)
  2022   Zasilni izhod / Emergency Exit
kniha
  published   title (subtitle)
  2011   Rückblende: Die Fotosammlung der Neuen Galerie Graz
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Essl Art Award CEE 2009
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2009   Past, Present, Future (Highlights from the UniCredit Group Collection)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2012   Aleksandra Vajd & Hynek Alt: Kdaj se bova spet videla / When Will I See You Again