Bienále užité grafiky Brno ´64

obálka - Jiří Hadlač