Bienále užité grafiky Brno ´64

keyword
plakát
propagační grafika