Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague

institution, city, address
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13