Arbor vitae

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1993   Václav Boštík: O sobě a o umění
1994   Mojmír Preclík: Sochy
1995   Stanislav Podhrázský
1995   Pavel Holeka: Koláže
1995   Rudolf Dzurko (Cesta, kterou bloudíš, je cesta, kterou sis zvolil)
1996   Josef Sudek: 1896 - 1996
1999   Lubomír Čermák: Práce / Works
2000   Miloslav Chlupáč
2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy)
2000   Pavel Piekar: Linoryt
2000   Michal Blažek: Sochy
2000   Zeithamml
2001   Vlasta Prachatická: Portréty
2002   Marius Kotrba
2002   Salvador Dalí
2002   Jiří Mědílek
2002   Rudolf Dzurko
2003   Běla Kolářová
2003   Stanislav Kolíbal: Kresby, sochy, komentáře / Zeichnungen, Skulpturen, Kommentare / Drawings, sculptures, commentaries
2003   Alfred Kubin (Rytmus a konstrukce / Rhythmus und Konstruktion)
2004   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
2004   František Skála
2004   Stanislav Kolíbal: Šest cyklů / Six Cycles (Kresby, akvarely, reliéfy / Drawings, Watercolours, Reliefs)
2005   Miloslav Chlupáč
2006   Lucie Svobodová: Hyperporyv
2006   Eva Kmentová: Deník díla
2006   Petr Kvíčala (Červenec 1984 až 28. 2. 2006)
2006   Petr Kvíčala (From July 1984 to 28. 2. 2006)
2006   Teď (Práce Evy Kmentové)
2006   Zdeněk Šimek 1927-1970 (Sochařské dílo)
2006   Eva Švankmajerová
2006   Eva Kmentová: Artwork Diary
2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno)
2007   Jan Jedlička: Pigmenti e disegni, Disegni cartografici, mezzetinte e stampe, fotografie, film e video / Pigments and Drawings, Cartographic Drawings, Mezzotints and Prints, Photographs, Films and Videos
2007   Zapomenutý malíř Bohumil Konečný
2008   Miroslav Jodas: Fotografie 1961-2008
2008   Veronika Bromová: Království / Kingdoms
2008   František Pacík
2008   Bohumil Konečný
2008   Jan Pištěk: Link4pictures
2009   Stanislav Kolíbal: Ostrava 1943-1949
2009   Stanislav Kolíbal: Kresby ke knihám 1947-1994
2010   Milan Kunc: Portréty / Portraits
2010   Vladislav Mirvald
2010   Jiří Novák: V pohybu
2010   Ivan Koleček: Vrstvy / Stratigrafie
2010   Pavel Machotka: Krajina těla / The landscape of the Body
2010   Miloš Šejn: Býti krajinou / Being Landscape
2010   Tomáš Císařovský: Žlutá skvrna / Yellow Spot
2010   Dokoupil 100
2011   Madame Gali (Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951))
2011   Petr Kvíčala: Sight Specific
2011   Jakub Špaňhel
2011   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo / Life and Work
2011   Václav Radimský 1867 - 1946
2011   Svatopluk Klimeš: ... a short pause and reindeer fly away... / ... krátká pauza a sobi letí dál...
2011   Joel-Peter Witkin: Vanitas
2011   Bohuslav Reynek (1892-1971)
2011   Thus spoke / Tak pravil LaChapelle
2011   Ladislav Sutnar: Americké Venuše / U.S. Venus
2011   Jan Hísek: Noční jezdec / Night Rider
2011   Alexis Milne: Dismantle the Order / Narušení pořádku
2011   Růžena: Příběh malířky Růženy Zátkové / Story of the Painter Růžena Zátková
2012   Jan Zrzavý: Božská hra
2012   Miloš Jiránek: Zápas o moderní malbu 1875-1911
2012   Adolf Wölfli: Stvořitel univerza
2012   Stanislav Kolíbal: Sochy a projekty / Sculptures and Projects
2012   František Skála
2012   Svatopluk Klimeš: Tento svět, týž pro všechny... / This world, which is the same for all...
2012   Adolf Wölfli: Creator of the Universe
2012   Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue / Between Film and Free Creation
2012   Ivan Pinkava: Remains
2012   Havel navždy / Havel forever
2013   Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963) (Mezi sociálním uměním a magickým realismem)
2013   Stanislav Podhrázský
2013   Zdeněk Dvořák 1897-1943 (Sochař abstrakcionista)
2013   Jiří Brdečka
2013   Kája Saudek
2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození)
2013   Petr Nikl: Hra o čas
2014   Pozdrav daleké země, pozdrav daleké zemi / Greetings from a Distant Country, Greetings to a Distant Land (Zbyněk Sekal a Japonsko / Zbyněk Sekal and Japan)
2014   Orbis pictus Františka Kupky (Mezi symbolismem a reportáží)
2014   Mary Duras
2014   Tanec v ruinách (Nálezy Jiřího Koláře)
2014   Erwin Müller
2014   Vladimír Hanuš: Krajina zevnitř (Práce z let 1991-2014)
2015   Zbyněk Sekal (A věci se zvolna berou před se / Things Are Moving Forward Slowly)
2015   Jiří Petrbok: Hell 3: JDC Revisited, 1998 - 2015
2015   Stanislav Kolíbal: Sochy a kresby / Sculptures and Drawings 1954-2015
2015   Viktor Pivovarov: Sady monacha Rabinoviča / The Gardens of Monk Rabinovich / Die Gärten des Mönchs Rabinovič
2015   Lisa-Marie Vlietstra: The things that didn't make it with the things that haven't been made
2015   Gottfried Lindauer: 1839-1926 (Plzeňský malíř novozélandských Maorů)
2016   Hippolyt Soběslav Pinkas
nedat.   Hana Rysová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animace (Mezi filmem a volnou tvorbou)
1998   Evašvankmajerjan: Anima animus animation (Between film and free expresion)
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Image to Print (Peter Kneubühler and Artists of his Studio / Peter Kneubühler a umělci jeho dílny)
2004   IV. mezinárodní trienále grafiky Praha 2004 / 4th International Triennial of Graphic Arts Prague 2004 (Lino: Technika 20. století v digitálním světě / Lino: a Twentieth-century Technique in the Digital Age)
2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Jídlo
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
2006   In Morbid Colours (Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880-1914)
2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek
2008   Mezi zvířetem a květinou (Motiv houby v současném umění)
2008   The Brussels Dream / Le Rêve Bruxellois / Der Brüsseler Traum (The Czechoslovak Presence at EXPO 58 in Brussels and the Lifestyle of the Early 1960s / La participation tchécoslovaque à l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles et le style de vie au début des annés 60 / Die tschechoslowakische beteiligung an der we)
2009   Antimodernisté
2009   Šumava (Alfred Kubin / Josef Váchal)
2009   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935)
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2009   Die totgeschwiegene Moderne: Illusionen und Träume (Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930)
2009   Dekadence (Bohemian Lands 1880-1914)
2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957)
2010   Decadence Now! Za hranicí krajnosti
2010   Sial
2010   Decadence Now! Visions of Excess
2010   Planeta Eden (Svět zítřka v socialistickém Československu 1948 - 1978)
2010   Start Point 2010 (Prize For Emerging Artist)
2010   ... a z mlhy zjevily se útesy čínské: Obraz Číny v prvních fotografiích
2010   Emil Přikryl a jeho škola
2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala)
2011   ...and the chinese cliffs emerged out of the mist: Perception and image of China in early photographs
2012   Začátek století / The Beginning of the Century
2012   Černá slunce (Odvrácená strana modernity)
2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
2012   Zbraně B.K.S. / B.K.S. Weapons
2012   Z nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla
2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách)
2013   Startpoint: Prize for Emerging Artists 2013
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea)
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague)
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2014   Władcy snów / Master of Dreams (Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914 / Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914)
2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Česká malba generace 90. let 20. století / Czech Painting of the 1990s Generation
2015   Aenigma: Sto let antroposofického umění
2015   Aenigma: One Hundred Years of Anthroposophical Art
nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1999   Miloslav Moucha: Životaběh
1999   Večerní posezení s Miloslavem Mouchou a jeho knihou Životaběh
2010   Miloslav Moucha
nedatováno   Josef Kroutvor: Města a ostrovy
Book
published, title (subtitle)
  Krása i jed: čtyřverší irského středověku 7. - 14.století
1997   Rainer Maria Rilke v mých vzpomínkách
1998   Jdeme dlouhou cestou (Odkud jsme? Kdo jsme? Kam jdeme?)
1998   Moje skutečnost
1998   Zápisky a rozhovory
1999   Ticho a světlo
1999   Životaběh
1999   A Course in Life or Between a Question and an Answer
1999   Pozdní texty
2000   Au fil du temps
2000   Nezkalená mysl
2000   Reálná (?) utopie
2000   O umění a životě
2000   Proudnice nenávratna
2000   Rosenbaum (texty z let 1980 - 1999)
2001   Číst přírodu
2002   Divadlo skutečnosti
2002   Za obzorem věcnosti
2002   Města a ostrovy
2002   Karel Hlaváček (Výtvarné a kritické dílo)
2002   Dopisy a dokumenty
2002   Psát
2002   Hrajku z švestkového hájku
2002   Šalamounův hadr
2002   Beyond the Horizont of Objectivity
2003   Složitost a protiklad v architektuře
2003   Kdysi a potom
2003   Barnett Newman: umělec - kritik
2003   Pět rozhovorů (Smith, Lichtenstein, Serra, Andre, Koons)
2003   V čase neustálé změny
2004   Arnold Schönberg: Styl a idea
2004   Londýn stejný a jiný
2004   Syrové umění (Sbírka Jana a Evy Švakmajerových)
2004   Porta portese
2004   Sansepolcro
2005   O umělcích
2005   Dílo je vše
2005   Vědecká autobiografie
2005   Stano Filko
2005   1520: Dagmar Hochová: Fotografie ze šedesátých let / Photographs from the Sixties
2006   Edvard Munch: Být sám (Obrazy - deníky - ohlasy)
2006   Mozart
2006   Sopky a tratě
2006   V kontextu tvorby
2006   Babiččina vyprávění (Lidové pověsti z Orlických hor)
2007   Polosvětlo
2007   Martin Mainer
2007   Skutečný příběh Cílka a Lídy
2007   Velké putování Vlase a Brady
2007   Street Art Praha
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918)
2008   Bruselský sen (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let)
2008   Kus historie
2008   Umělcova skutečnost
2008   Dopisy bratrovi
2009   Karel Teige a typografie (Asymetrická harmonie )
2009   Domácí biograf / Home Cinema
2009   Hebrejská abeceda
2009   Jan Autengruber 1887-1920
2009   Výtvarná tvorba duševně nemocných
2009   Jackson Pollock: Výroky a rozhovory
2009   Růžová zahrádka (Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století - Sbírka Jana Poše)
2009   Duchovní křesťanské katolické jádro všech modliteb
2010   Kateřina Černá
2010   Rupert Kytka
2010   Vlci
2010   Libuše Niklová
2010   Pampe a Šinka
2010   Mořská dívka
2010   František Bílek a jeho pražský ateliér
2010   Žaloudění v kundibále
2010   Umění českého západu (Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951)
2011   Alena Nádvorníková
2011   Etická funkce architektury
2011   Andy Warhol and Czechoslovakia
2011   Knihovna Karáskovy galerie a její světy
2011   Alfons Mucha: Slovanská epopej
2011   Malé věci v krajině
2011   Praha - Venezia: Cestovní deníky 1997
2011   Bohuslav Reynek: Mezi nebem a zemí
2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců)
2011   František Bílek a kniha
2012   Zdeněk J. Preclík (Útržky života)
2012   Poesie
2012   František Kupka: Geometrie myšlenek
2012   1912: 100 let od otevření Obecního domu
2012   Vábení slov
2012   Geneze designu nábytku
2012   Obrazy z dějin českého loutkářství (Ke 40. výročí založení Muzea loutkářských kultur v Chrudimi)
2012   Krištof Kintera
2012   Vojtěch Preissig
2012   Vojtěch Preissig
2012   František Skála: Headlands / Země hlav
2012   Signály z neznáma (Český komiks 1922-2012)
2012   Signals from the Unknown (Czech Comics 1922-2012)
2012   The History of Modern Furniture Design
2013   Marie Preclíková (Tajemné bytosti)
2013   Jiří Balcar
2013   Mladí lvi v kleci (Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období)
2013   Ladislav Žák
2013   Martin Gerboc: Une saison en enfer
2013   Prožívat architekturu
2013   Eseje a vzpomínky
2013   Vetřelci a volavky / Aliens and Herons (Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989))
2013   Počkej, milá smrti
2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal
2014   Kultura 2: Architektura stalinské epochy
2014   Neuvěřitelná kauza Martinů (Pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů převezeny z dalekého Švýcarska do rodné Poličky)
2014   Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal
2014   The Case of the Missing Statue: A Historical and Literary Study of the Stalin Monument in Prague
2014   MCA atelier: Stůl u okna, kniha na stole / A Table at the Window, a Book Upon the Table
2014   Dej pusu medvědici Miře na dobrou noc: Před půlnocí 1 / Kdo se bojí, tuto knihu neotvírá: Před půlnocí 2
2014   Cézanne: Krajina jako umění
2014   Případ Stalin (Historická a literární studie stalinova pomníku v Praze)
2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists)
2015   Rýhy
2015   Ruská malba, kresba a grafika (od 19. do poloviny 20. soletí ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě)
2015   Stíny hieroglyfů
2015   Mezi nebem a zemí
2015   Jako zlatá zrnka v písku (Vzpomínky Anny Matičkové - Theinové na malíře Josefa Matičku)
2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění)
2015   Na Sibiř! / Nach Sibirien! (Německočeští výtvarní umělci v první světové válce na východní frontě a v sibiřském zajetí / Deutschböhmische bildende Künstler im Ersten Weltkrieg: an der Ostfront und in sibirischer Gefangenschaft)
2015   Václav Cigler
2015   Daniela Vinopalová
2016   Humanistická role architektury
2016   Krása bude křečovitá (Surrealismus v Československu 1933-1939)
2016   Josef Váchal: Kniha vzpomínek
2016   Friedrich Feigl 1984-1965
2016   Vladyka z Bídy (Malíř a litomyšlan Bohdan Kopecký)
2016   Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000
2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950)
2017   Pozdní texty
2018   Všední den v české fotografii 50. a 60. let
2018   V novém světě (Podmínky modernity 1917-1927)
2018   František Kupka. Sujet dans l'objet
2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960)
2019   Rostislav Vaněk: Extypo
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2009   Obrys doby
2010   Obrácený pohled - Jitka Svobodová (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové)
2012   Vlastní texty Františka Bílka a dobová kritika 1896–1941
Press News
published, title (subtitle)
2009   Kája Saudek & 60‘s (Zlatá šedesátá komiksově! )
2010   200 dm/3 dechu
Postcard
published, title (subtitle)
2008   Bimba (Dobrodružství Bohumila Konečného)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2016   Krása bude křečovitá / Beauty will be convulsive (Surrealismus v Československu 1933 - 1939 / Surrealism in Czechoslovakia 1933 - 1939)
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2008   Rem Koolhaas: Třeštící New York / Retroaktivní manifest pro Manhattan (... Manhattan je arénou konečného stadia západní civilizace ...)
nedatováno   Uvedení monografie Zeithamml
Guide
published, title (subtitle)
2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe)
2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe)
2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe)
Author's Book
published, title (subtitle)
2013   526 m nad mořem