Roman Havlík

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 145-152