Antonín Hachle

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova),
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Lidický Karel
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Salcman Martin
1945 - 1948   Univerzita Karlova, Praha (Pedagogická fakulta, výtvarná výchova), Sejpka Josef