zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Mallarme.jpg

Stéphane Mallarmé

* 18. 3. 1842, Paříž (Paris), Francie (France)
† 9. 9. 1898, Valvins (Vulaines-sur-Seine), Francie (France)
Poet

 

nationality: French
sex: male

NK AUT: jn19990005342

notes:
Skutečné jméno Mallarmé, Étienne, 1842-1898
Odkaz. forma
Mallarmé, Stephan, 1842-1898

Stéphane Mallarmé

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Mallarme.jpg
 

Stéphane Mallarmé

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/09   Poezie písma, Národní muzeum, Praha
1966/09   Umění písma, Národní muzeum, Praha
2010/09/04 - 2010/10/31   The Perverse Library, Shandy Hall
2010/09/22 - 2011/01/16   Welt aus Schrift, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Stéphane Mallarmé

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Umění písma / Poezie písma, Národní muzeum, Praha
  2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA), Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1887   Básnické profily francouzské (Studie větší i menší), František Šimáček, nakladatelství, Praha
  1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Stéphane Mallarmé (1842-1899), Zvěrokruh 1, 24-25
  1966   Až na Un coup de dés... (Výběr z myšlenek o Mallarméovi), Výtvarné umění, 44-44
  1966   Je jasné, že dnes, kdy poezie... (Výběr z myšlenek o Mallarméovi), Výtvarné umění, 44-44
  1966   Myslím, že jsem první člověk... (Výběr z myšlenek o Mallarméovi), Výtvarné umění, 44-44
  1966   Nová poezie je zdůvodněna... (Výběr z myšlenek o Mallarméovi), Výtvarné umění, 44-44
  1966   Typografické úpravě, podstatné složce básní... (Výběr z myšlenek o Mallarméovi), Výtvarné umění, 44-44
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Stéphane Mallarmé (fr.wikipedia.org), fr.wikipedia.org
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   The Perverse Library
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha

Stéphane Mallarmé

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Relikviář Stéphana Mallarméa, Alois Srdce, Praha
  1933   Skryté divadlo (Básně prózou), Alois Srdce, Praha
  1948   Dílo Stéphana Mallarméa (Verše a próza v přebásnění, s úvodem a poznámkami Emanuela Lešehrada z let 1897-1947), Jaroslav Podroužek, Praha
  1966   Azur (Šest básní v překladu Františka Hrubína), Československý spisovatel, Praha
  1977   Souhlas noci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha

Stéphane Mallarmé

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970), Zürcher Kunstgesellschaft, Curych (Zürich)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1912   Hudba srdce (Vybraná lyrika z let 1897 až 1911 s několika básněmi v prose a novými překlady), Alois Hynek, Praha
  1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
  1931   Návštěvy I (Překlady z francouzské a anglické lyriky), Kvasnička a Hampl, Praha
  1931   Souhvězdí (Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Maeterlinck), Kvasnička a Hampl, Praha
  1934   Torsa (Překlady básní z různých literatur), Alois Srdce, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1959   Víno milencov (Antológia svetovej ĺubostnej poézie do konca XIX. storočia), Slovenský spisovateľ, Bratislava (Bratislava)
  1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1967   Torzo nocí (Setkání s francouzskou poezií), Československý spisovatel, Praha
  1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1968   Sto tváří lásky, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Básnické překlady (Charles Baudelaire; Malé básně v próze, Zpěvy sladké Francie, Nové zpěvy sladké Francie, O Aucassinovi a Nicolettě, Starofrancouzské zpěvy milostné i rozmarné, Má Francie, Ostatní překlady), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Mé lásky (Z francouzské poezie 15. - 20. století), Gymnázium, Boskovice (Blansko)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1996   Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií), Scientia, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Básně Stéphana Mallarméa (Květiny, Světice), Zvěrokruh 1, 25-26
  1930   Člověk aproximativní (Fragment), Zvěrokruh 2, 56-58
  1930   Richard Wagner (Rozjímání francouzského básníka), Zvěrokruh 2, 88-90
  1930   Stesk podzimu, Zvěrokruh 1, 27-27
  1933   Na počest / báseň, Život, 1
  1936   Konflikt, Život, 132-137
  1936   Lístek Whistlerovi, Život, 138-138
  1966   Ukázka z básně Stéphana Mallarméa: Vrh kostek nikdy nezničí náhodu, Výtvarné umění, 42-43
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930/11   Zvěrokruh 1, 1..ročník, 1.číslo, Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, Praha
  1930/12   Zvěrokruh 2, 1..ročník, 2.číslo, Ústřední studentské knihkupectví a nakladatelství, Praha

Stéphane Mallarmé

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 3.číslo, 108-132
  1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 55-66
  1963   Kniha o Asambláži, Výtvarná práce, 8
  1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4.ročník, 7.číslo, 4-5
  1966   Obrazy - básně, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8.ročník, 34.číslo, 26-31
  1991   Peinture: Travail du deuil, L'Amour de l'Art, 32-39
  1994/02/03   Básnický experiment jako hra, Národní 9
  1997/04/09   Vykřikující písmena, Literární noviny, 15-15
  1999   Osud jedné generace, Cestou necestou, 153-161
  1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, 229-240
  2001   Umění a transcendence, České umění 1938-1989, 383-387