Stéphane Mallarmé

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006   Neklidem k Bohu (Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1950   K některým otázkám socialistického realismu ve výtvarném umění, Výtvarné umění, 1, 3, 1950/04, 108-132
1960   K otázkám moderního umění (dokončení), Výtvarné umění, 10, 2, 1960/05/10, 55-66
1963   Kniha o Asambláži, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 8-
1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7, 1966/02/17, 4-5
1966   Obrazy - básně, Výtvarná práce, 14, 23, 1966/11/17, 8-9
1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8, 34, 1967, 26-31
1991   Peinture: Travail du deuil, L´Amour de l´Art, , , 1991, 32-39
1994/02/03   Básnický experiment jako hra, Národní 9, , , 1994/02/03, -
1997/04/09   Vykřikující písmena, Literární noviny, 8, 14, 1997/04/09, 15-15
1999   Osud jedné generace, Cestou necestou, , , 1999, 153-161
1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, , , 1999, 229-240
2001   Umění a transcendence, České umění 1938-1989, , , 2001, 383-387