Markéta Korečková

* 22. 7. 1975, Chrudim (Chrudim), Česká republika (Czech Republic)
sculptor, painter

 

nationality: Czech
sex: female
web: www.koreckova.net
email: mark7@centrum.cz

word:
Markéta Korečková, absolventka pražské Akademie výtvarných umění, patří mezi sochařky nastupující na českou uměleckou scénu koncem 90.let.
Nosné téma pro vytváření soch a sochařských instalací nachází v archetypálně vnímané polaritě dané ženským a mužským principem. S určitou dávkou ironie sleduje aktuální proměny obou polarit v měnící se společnosti. Využívá a transformuje existující jazykové formy do vznikajícího prostorového díla (inspirací jsou jí např. pohádky,historická naučná literatura,folklor,komiks,scifi žánr atp.)
Leitmotivem je heterogenní dvojice postav figur, které nabývají symbolického významu. Jsou hybatelé veškerého dění, trvání, zanikání a obnovování životních koloběhů. “Princ” a “princezna” jsou ideálními atribučními prototypy spojující v sobě ideál tělesný s duchovním. V nepopisné geometrické formě je to potom centrála (většinou kruh) a vertikála (sloup,dřík) jako znakový přepis ženské a mužské sexuality.
Dosavadní penzum realizací Markéty Korečkové naznačuje dynamický pohyb, ke kterému dochází uvnitř sochařského konceptu oscilujícího mezi ženským a mužským principem, případně pracující s jejich vzájemným vyhraňováním či naopak fůzováním. To se odráží v příležitostně hybridních organických formách, které v sobě sdružují heterogenní materiálové prvky a technologie.
Prvotní atakující humor a ironie, které pociťuje divák při bezprostředním kontaktu s autorčinými díly, se posléze zpomalují a mění se jakousi zraňující závažnost dotýkající se základních otázek po skutečné podobě a smyslu samotného bytí. Jako bychom se skrze povrch sochy analogicky dostávaly dovnitř nějakého problému, do pasti tvořené spletí spirál a protipohybů, živoucích tkání, pohlcujících orgánů a proudící mízy, do konkretizované podoby něčeho,na co se rozvzpomínáme, ale si již nebudeme patrně schopni zcela rozvzpomenout. Korečková mistrně využívá strategie kontrastu. Něco na způsob okamžitého zchlazení, rychlé smrti, restartu atp. Za první odlehčenou ironickou rovinou čekají další netušené významy a asociační hlubiny.
centraleuropestuckists.eu, 30.6.2018