Sergej Aleksandrovič Jesenin

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1931   Básně (Generace sv. 6), Družstevní práce, Praha 1
1940   Modravá Rus, Odeon (Jan Fromek), Praha
1946   Básně (Generace sv. 2), Družstevní práce, Praha 1
1955   Básně (Výbor z díla), Československý spisovatel, Praha
1964   Lyrika, Československý spisovatel, Praha
1973   Luna z jantaru, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1986   Anna Sněginová, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha