Josef Urbánek

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Cesta Karla Dvořáčka (Vzpomínkový a literární sborník), Václav Petr, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1951   O methodě (Krajské konference Svazu čs. výtvarných umělců), Výtvarné umění, 2, 4, 1951/11, 167-167