zdroj: http://citaty.net/media/authors/22686_filippo-tommaso-marinetti.jpeg

Filippo Tommaso Marinetti

* 22. 12. 1876, Alexandria, Egypt (Egypt)
† 2. 12. 1944, Bellagio, Itálie (Italy)
Politician, Dramatist, Poet,

 

nationality: Italian
sex: male

NK AUT: jn19990005406

notes:
Zakladatel futurismu

Filippo Tommaso Marinetti

zdroj: http://citaty.net/media/authors/22686_filippo-tommaso-marinetti.jpeg
 

Filippo Tommaso Marinetti

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/09   Poezie písma, Národní muzeum, Praha
1966/09   Umění písma, Národní muzeum, Praha
1971   Dada 1916-1996: Dokumentacija medjunarodnog pokreta Dade u izdanju, Muzej suvremene umjetnosti (Museum of Contemporary Art), Záhřeb (Zagreb)
1986/05/04 - 1986/10/12   Futurismo: Futurisme & Futurismes, Palazzo Grassi, Benátky (Venezia)
1994/10/05 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery, Karolinum, Praha
1994/10/20 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/10/20 - 1994/11/18   Futuristická rekonstrukce vesmíru: Kresby, akvarely, tempery, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/06/03 - 1995/08/20   Okkultismus und Avantgarde: Von Munch bis Mondrian 1900-1915, Schirn Kunsthalle, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1996/04/04 - 1996/06/23   Karel Teige: Architettura, Poesia. Praga 1900-1951, Castello di Miramare, Terst (Trieste)
1997/02/01 - 1997/05/19   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
1998/09/25 - 1999/01/10   100 Jahre Kunst im Aufbruch: Die Berlinischer Galerie zu Gast in Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2010/09/22 - 2011/01/16   Welt aus Schrift, Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
2018/10/10 - 2019/01/27   Modern Couples: Art, Intimacy and the Avant-garde, Barbican Art Gallery, Londýn (London)
2019/02/14 - 2019/07/07   Jan Tschichold and the New Typography: Graphic Design Between the World Wars, Bard Graduate Center Gallery, New York City (New York)

Filippo Tommaso Marinetti

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Umění písma / Poezie písma, Národní muzeum, Praha
  1969   Dada 1916-1966 (Dokumenty mezinárodního hnutí Dada), Goethe-Institut München, Mnichov (München)
  1971   Dada 1916-1996 (Dokumenta internacionalnog pokreta Dade), Goethe-Institut München, Mnichov (München)
  1986   Futurismo & Futurismi, Bompiani, Milán (Milano)
  1994   Futuristická rekonstrukce vesmíru (Kresby, akvarely, tempery), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Okkultismus und Avantgarde (Von Munch bis Mondrian 1900–1915), Edition tertium, Ostfildern
  1997   Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Staatsgalerie Stuttgart, Stuttgart
  1998   100 Jahre Kunst im Aufbruch: Die Berlinischer Galerie zu Gast in Bonn, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
  2010   Welt aus Schrift (Das 20. Jahrhundert in Europa und den USA), Staatliche Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Berlin)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars), Yale University Press, New Haven (Connecticut)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1929   Ideové kořeny současného umění (Bergson a ideologie současného romantismu), Otto Girgal, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1973   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1979   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1982   Karel Teige: Arte e ideologia 1922–1933, Giulio Einaudi editore, Turín (Torino)
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2007   Mezi obrazem a textem (Text a grafém v evropském a českém malířství), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Maszyna do komunikacji / A Machine for Communicating (Wokół awangardowej idei nowej typografii / Around the Avant-Garde Idea of New Typography), Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Obraz a písmo I., Knižní kultura, 1.ročník, 11.číslo, 408-417
  1966   Umělecké vítězství osvobozených slov..., Výtvarné umění, 146-146
  1966   Víc než kdy předtím splývají dnes..., Výtvarné umění, 146-147
  1969   Panoráma italského futurismu (manifesty poezie drama obrazy dokumenty), Světová literatura, 150-187
  1997   Chiffren des Krieges und alogisches Kalkül, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, 28-40
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Příklady futuristické rekonstrukce vesmíru (Kresby, akvarely, tempery), České muzeum výtvarných umění, Praha
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1919   Z osvobozených slov

Filippo Tommaso Marinetti

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1922   Ohnivý buben (Africké drama žáru, barvy, hřmotu, vůní), Obelisk, Praha 2
  1922   Osvobozená slova, Petr a Tvrdý, Praha

Filippo Tommaso Marinetti

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Text Buchstabe Bild (Zürcher Kunstgesellschaft, Helmhaus Zürich 1970), Zürcher Kunstgesellschaft, Curych (Zürich)
  2009   Rádio D-CZ: 5 Radio Plays as an Audio Exhibition, tranzitdisplay, Praha
  2019   Jan Tschichold and the New Typography (Graphic Design Between the World Wars), Yale University Press, New Haven (Connecticut)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1920   Francouzská poesie nové doby (v překladech Karla Čapka), František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Moderní básnické směry, Dědictví Komenského, literární sdružení učítelské, Praha
  1957   Francouzská poesie a jiné překlady, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1964   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1964   Moderní básnické směry, Československý spisovatel, Praha
  1968   Francouzská poezie nové doby (Překlady), Československý spisovatel, Praha
  1994   Hmat a imaginace (Úvod do taktilního umění - Taktilní experimentace 1974-1983 (1994)), Nakladatelství Kozoroh, _
  2014   Touching and Imagining: An Introduction to Tactile Art, I.B.Tauris & Co. Ltd, Londýn (London)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Moderní malíři o vztahu techniky a umění, Výtvarná práce, 7-8
  1969   Panoráma italského futurismu (manifesty poezie drama obrazy dokumenty), Světová literatura, 150-187

Filippo Tommaso Marinetti

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ideogramy převlečené za písmena a obrazy požírající texty, Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 78-103

Filippo Tommaso Marinetti

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Adolf Hoffmeister: Visages & collages (Oeuvres des années 1926 - 1973), Galerie Le Minotaure, Paříž (Paris)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Poesía concreta i internacional
  1998   Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Vrh kostek (Česká experimentální poezie), Torst, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1913   Jak se píše (Kronika a poznámky), Umělecký měsíčník, 331-336
  1963   Kniha o Asambláži, Výtvarná práce, 8
  1965   Duch písma, Plamen
  1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4.ročník, 7.číslo, 4-5
  1966   Vývoj umění ve 20. století..., Výtvarné umění, 41-41
  1994/02/03   Básnický experiment jako hra, Národní 9
  2011   O Zátkové trochu jinak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23.číslo