Vladimír Justl

Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Brána, s.r.o., Praha
1997   Kdo je kdo v české teatrologii, Divadelní ústav, Praha
WWW
published, title (subtitle)
  Vladimír Justl (cs.wikipedia.org)
Theatre Program
published, title (subtitle)
1966   Bestiarium (světová experimentální poezie a hudba)
Funeral Card
published, title (subtitle)
2010   Vladimír Justl