Claes Thure Oldenburg

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Avantgardní umělci a náboženští reformátoři..., Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 2-
1966   Syntéza umění k roku 2000?, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 10-12
1966   Pop-art do města dada, Výtvarná práce, 14, 1, 1966/01/20, 2-
1968   Amerika - nové cesty umění, Výtvarná práce, 16, 11, 1968/06/25, 7-
1970   Festival sněhu, Výtvarná práce, 18, 11, 1970/05/26, 5-
1988   Forum 1988?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 14, 1988/09/27, 3-0
1997   Metrum und Metaphysik der Zeit, Magie der Zahl in der Kunst des 20. Jahrhunderts, , , 1997, 158-165
1998   Socha pro specifický prostor: Chicago, Tachikawa a jiné příklady, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 23, 1998/11/19, 8-
1999   Happening a spol., Cestou necestou, , , 1999, 93-108
2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 14 - 15, 2001/07/12, 16-
2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 7, 2008/04/03, 2-6