Václav Ložek

* 8. 9. 1892, Velký Újezd (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 12. 1951, Nitra (Nitra), Slovensko (Slovakia)
designer, Architect

 

sex: male

NK AUT: jk01072518

Václav Ložek

Architekt. Uměleckoprůmyslový výtvatrník, Nábytkář.

Václav Ložek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1915 - 1920   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Plečnik Josip , *1872

Václav Ložek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   IV. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1996   Art deco Boemia 1918-1938, Electa, Milán (Milano)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Praha moderní (Velký průvodce po architektuře 1900-1950 / Historické centrum), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2015   The Public Servants' Colony in Dejvice, Prague, and the New Ideal of Urban Morphology (Anomaly or Paradigmatic Change?), Umění / Art, 63.ročník, 5.číslo, 363-384
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   České art deco / Czech Art Deco 1918-1938

Václav Ložek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1923/12/16 - 1924/03/02   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)

Václav Ložek

year of award   award name, type, notes
1925   Grand Prix na Mezinárodní výstavě dekorativních umění