Jan Davidsz de Heem

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1962   Z drážďanské galerie
1962   Výstava přírůstků holandského malířství 17. století
1964   Z drážďanské galerie
1995   Wasser und Wein: Zwei Dinge des Lebens. Aus der Sicht der Kunst von der Antike bis heute
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Flemish paintings of the 17th and 18th centuries (Illustrated summary catalogue 1/2)
2020   Rembrandt: Portrét člověka
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1942   Holandské zátiší, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění), Národní galerie v Praze, Praha
1988   Die Nationalgalerie in Prag (I. Sammlung der alten europäischen Kunst, Sammlung der alten böhmischen Kunst), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1959   Dražďanská galerie v Brně, Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 9-
WWW
published, title (subtitle)
  Jan Davidsz. de Heem (en.wikipedia.org)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2015   Výtvarné umění, starožitnosti, design 15. - 21. století z evropských sbírek
Guide
published, title (subtitle)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2000   Konec světa? (Seznam vystavených děl)