Josef Zvěřina

* 3. 5. 1913, Střítěž, Česká republika (Czech Republic)
18. 8. 1990, Nettuno, Itálie (Italy)
catholic priest, art historian, translator, theologist, pedagogue, editor, aesthetician

 

nationality: Czech
sex: male

word:

Římskokatolický kněz a teolog. Za protitotalitní postoje vězněn už za války, v letech 1942-1943 v Zásmukách u Kolína. Kvůli nezávislým aktivitám mezi křesťany byl v roce 1952 opět zatčen a uvězněn. V komunistických věznicích strávil čtrnáct let. Jako jeden z mála politických vězňů z doby stalinismu podepsal Chartu 77, a stal se významnou postavou československého disentu. - zdroj - Příběhy bezpráví 2008
Studium dějin umění na École des Hautes Etudes, Institut d´Art et d´Archéologie, École des Chartes, École du Louvre
účastník II. a III. odboje
1942-1943 internován gestapem v Zásmukách u Kolína
politický vězeň za fašizmu i komunismu
v Itálii byl po studiích vysvěcen na kněze
1950 byl jako politicky nespolehlivý povolán do vojenských pracovních oddílů PTP, roku 1952 opět zatčen a odsouzen k 22 letům vězení. V nejtežších vězeních a pracovních táborech stalinského československa strávil 14 let v l. 1952-1965, kdy podmínečně propuštěn.
Po návratu z vězení vykonával řadu civilních povolání. Učil také na Cyrilometodějské fakultě v Praze, odkud byl roku 1968 vyhozen a roku 1975 donucen k odchodu do penze.
Byl mezi 1. signatáři Charty 77. Působil v redakčním kruhu samizdatových Lidových novin.
V roce 1990 byl přijat papežem Janem Pavlem II. Byl jmenován čestným doktorem univerzity v Tubingen, stal se prvním prezidentem České křesťanské akademie, posmrtně byl vyznamenán vysokým státním vyznamenáním "Řádem T. G. Masaryka".

notes:
prof., ThDr., dr.h.c.; účastník II. a III. odboje; zaměření na sémantiku výtvarného umění