Petr Hájek

* 18. 4. 1970, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Architect

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.hajekarchitekti.cz
NK AUT: mzk2010508349
VIAF: 107477803

Petr Hájek

 

Petr Hájek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1988 - 1995   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, architektura
1995 - 1998   Akademie výtvarných umění, Praha, architektura, Přikryl Emil, *1945

Petr Hájek

from - to   institution, city, notes
2000 - 2006   Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc), Přemyslovský hrad, Václavské náměstí 3, rekostrukce a realizace, spolupráce Tomáš Hradečný, Jan Šépka
2008 - ????   vila Hermína, Černín, Zdice (Beroun), realizace, spolupráce Tomáš Hradečný, Jan Šépka

Petr Hájek

from - to   student, school, city
???? - 2014   Kučera Tomáš, *1989, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), architektura
???? - 2014   Máčková Katarína, *1989, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), architektura
???? - 2014   Partelová Veronika, *1988, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), architektura
???? - 2014   Tomáštíková Lucie, *1989, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), architektura
???? - 2014   Zatlukajová Jana, *1988, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), architektura
???? - 2016   Novotná Mária, *1992, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), architektonická tvorba
2005 - 2012   Stoss Martin, *1985, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury, architektura

Petr Hájek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Česká komora architektů, *
1998 - 2009   HŠH architekti, *1998

Petr Hájek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/06/17 - 1998/08/30   Diplomanti AVU 1998, Veletržní palác, Praha
2000/03/31 - 2000/04/30   Prostorový dům, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2007/05/25 - 2007/07/29   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Karlin Studios, Praha
2007/08/15 - 2007/10/14   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2008/07/22 - 2008/08/31   Big Deal, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2008/10/23 - 2008/11/16   Intercity: Berlin - Praha: 04 Architektura, Galerie kritiků, Praha
2012/05/04 - 2012/06/10   Grand Prix architektů 2012, Veletržní palác, Praha
2019/09/11 - 2019/10/10   Za pravdu..., Lapidárium pod Betlémskou kaplí, Praha
2020/09/09 - 2020/10/11   Petr Hájek Architekti: Principy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/10/01   Stane se muzeum nového tisíciletí polyfunčním kulturním centrem uvnitř města?, Veletržní palác, Praha
2021/11/25   Kruh 2021 dialogy, Kino Světozor, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2010/03/26   Petr Hájek / HŠH Architekti, Café Jednorožec, Klatovy (Klatovy)

Petr Hájek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Diplomanti AVU 1998, Akademie výtvarných umění, Praha
  2000   Prostorový dům / Space House, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2007   Forma následuje... risk / Form Follows... Risk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Intercity: Berlin - Praha (04 Architektura), Galerie kritiků, Praha
  2010   Emil Přikryl a jeho škola, Česká komora architektů, Praha
  2019   Za pravdu, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2009]   Hradec Králové: Architektura a urbanismus 1895-2009, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Česká architektura a její přísnost (Padesát staveb 1989-2004), Prostor - architektura, interiér, design, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Kruh: Texty o architektuře 01/02, Kruh, z.s., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Rozhovor: Hájek, Šépka, Hradečný (HŠH architekti), Kruh: Texty o architektuře 01/02, 72-75
  2004   Petr Hájek - Jaroslav Hlásek - Jan Šépko, úpravy Horního náměstí, Česká architektura a její přísnost, 108-109
  2004   Petr Hájek - Tomáš Hradečný - Jan Šépka - Jan Vinař - Martin Maršík, hospodářský dvůr Arcidiecézního muzea v Olomouci, Václavské náměstí 4. 1998-2003, Česká architektura a její přísnost, 224-227
  2006   K architektuře Arcidiecézního muzea, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  2011   Einfamilienhaus Hermína, Zdice-Černín, CZ / Hermína Single-family house, Zdice-Černín, CZ, ECOLA 2011, 246-247
  2012   Autoři, Pro R.Š. aka Grand Master, 288-291
  2012   Kostel Nejsvětější Trojice, Pro R.Š. aka Grand Master, 164-167
  2018   Chtěl jsem být vynálezcem (Rozhovor s Petrem Hájkem), Art + Antiques, 36-45
  2019   Centrum pro současné umění Dox, 220 míst AVU, 274-275
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Petr Hájek Architekti: Principy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2021   Kruh 2021 dialogy (Přednášky a diskuse o architektuře)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Muzeum umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012/05   Architekt (2), 58.ročník, 2.číslo, Vydavatelství JULIUS MACHÁČEK - KABINET, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Big Deal: Hledání „velké zakázky“

Petr Hájek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   [Anastomosis] - propojené město, Nadační fond Art-Now, Praha 5
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Diagramy 03 (Diagram jako „partitura“ pro „komponování“ současného města: 01 membrane city - urbo kune, 02 comb city, 03 cage city), Nadační fond Art-Now, Praha 5
habilitační práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Kombinace funkcí v architektuře (Kumulování několika funkcí v jeden komglomerát), České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Praha

Petr Hájek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   [Anastomosis] - propojené město, Nadační fond Art-Now, Praha 5
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   2 x 100 mil. m², kolmo.eu, Praha 7
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Kruh: Texty o architektuře 01/02, Kruh, z.s., Praha
  2013   Česká a slovenská architektura 1971-2011 (Texty, rozhovory, dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2013   Pro R.Š. aka Grand Master (Rostislavu Šváchovi k 60. narozeninám), Ausdruck Books, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Rozhovor: Hájek, Šépka, Hradečný (HŠH architekti), Kruh: Texty o architektuře 01/02, 72-75
  2009   Kdo a proč je podle vás nejvýznamnější osobností české architektury v období od listopadu 1989 do současnosti? (Anketa), Osobnost 89 09, 9-16
  2012   Kostel Nejsvětější Trojice, Pro R.Š. aka Grand Master, 164-167
  2013   Manifest Anastomosis, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 891
  2013   Rozhovor, Česká a slovenská architektura 1971-2011, 747-750
  2018   Chtěl jsem být vynálezcem (Rozhovor s Petrem Hájkem), Art + Antiques, 36-45
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Galerion: Utopické město / Galerion: Utopian City, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha

Petr Hájek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Diagramy 03 (Diagram jako „partitura“ pro „komponování“ současného města: 01 membrane city - urbo kune, 02 comb city, 03 cage city), Nadační fond Art-Now, Praha 5

Petr Hájek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Diagramy 03 (Diagram jako „partitura“ pro „komponování“ současného města: 01 membrane city - urbo kune, 02 comb city, 03 cage city), Nadační fond Art-Now, Praha 5

Petr Hájek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Sedmá olomoucká kašna, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Václav Boštík v Litomyšli, Ekonom, 104-104