Petr Hájek

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1988 - 1995   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury, architektura),
1995 - 1998   Akademie výtvarných umění, Praha , Přikryl Emil