Robert Konečný

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Skutečnost svoboda (Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948), Český spisovatel, a.s., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1945   Čest svobody, Akord, , 1, 1945/10/, 9-14
1946   Zvěd, Akord, XII., 4-5, 1946/02, 131-133
1946   Láska a smrt, Akord, XII., 7-8, 1946/05, 246-249
1946   Víra ve filosofii, Akord, XII., 9-10, 1946, 339-347
Periodical
published, title (subtitle)
1945/10/   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1946   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1946/02   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)
1946/05   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život)