František Zounek

* 16. 8. 1921, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
† 2005, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Architect

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: ola200203338

František Zounek

Projektoval bytové a občanské stavby, objekty pro školství a kulturu
Věnoval se variabilitě panelových soustav a urbanistickým studiím souborů bydlení, kde jej zajímala především provozní funkce. S Viktorem Rudišem spolupracoval na projektu brněnského sídliště Lesná, které je považováno za jeden z nejkvalitnějších obytných souborů 60. - 80. let u nás. Publikoval v časopisech Bydlení, Blok a ABF.

Dílo:
- Jeden z pohledů na bydlení v panelových domech. Stavba, 7/2000, č. 5, s. 42-46

František Zounek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1949   Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), architektura, Fuchs Bohuslav, *1895
???? - 1949   Vysoká škola technická Dr. E. Beneše, Brno (Brno-město), Rozehnal Bedřich, *1902

František Zounek

from - to   institution, city, notes
1949 - 1972   Stavoprojekt, Brno (Brno-město), Leninova 79
1985 - 1996   Stavoprojekt, Brno (Brno-město), Leninova 79, soukromá praxe

František Zounek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Blok architektů a výtvarníků, *

František Zounek

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/04/30 - 1955/05/29   Výtvarní umělci k 10. výročí osvobození, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha

František Zounek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Výtvarní umělci k desátému výročí osvobození (Pátá členská výstava), Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Moderní architektura v Brně 1900-1965 (Průvodce), Svaz architektů ČSSR, Praha
  1970   Brno: Moderní architektura / Moderne Architektur, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Brno (Brno-město)
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Lesná - 50 let sídliště (Historie, současnost, perspektivy: Sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, 1960-2010)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Od „nearchitektury“ k experimentu (Nástup panelové bytové výstavby v Brně mezi lety 1955-1960), Na prahu zítřka: Brněnská architektura a vizuální kultura odbobí socialismu / On the threshold of tomorrow: Architecture and visual culture in Brno during the communist era, 186-224
  2022   Architektura disciplíny a mobilizace (Příspěvek k interpretaci neoklasicismu stalinské éry), Co je českého na umění v Čechách?, 430-455

František Zounek

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Viktor Rudiš: Stavby a projekty 1953-2002, Spolek Obecní dům Brno, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Lesná - 50 let sídliště (Historie, současnost, perspektivy: Sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, 1960-2010)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Lesná - brněnské sídliště pro dvacet tisíc obyvatel, Lesná - 50 let sídliště, 131-135
  2000   Spor o sídliště Lesná: Dopis hlavnímu architektu města Brna, Lesná - 50 let sídliště, 139-139

František Zounek

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   I. zpráva o činnosti výboru Svazu architektů, Výtvarná práce, 4
  1953   První celostátní konference delegátů..., Výtvarná práce, 3
  1956   Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření..., Výtvarná práce, 1-2