Jiří Čančík

* 18. 7. 1922, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
† 22. 8. 2001, Zlín (Zlín), Česká republika (Czech Republic)
Architect, Planner

 

sex: male

NK AUT: ola200207745

notes:
nar. 18.12.1922

Jiří Čančík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, architektura, Sokol Jan, *1904

Jiří Čančík

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Luhačovice, Luhačovice (Zlín)
1960 - 1967   Stavoprojekt, Zlín (Zlín), hl. specialista
1970 - 1982   Stavoprojekt, Zlín (Zlín), hlavní projektant

Jiří Čančík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Blok architektů a výtvarníků, *
???? - ????   Česká komora architektů, *
???? - ????   Obec architektů ČR, *1989

Jiří Čančík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2014/09/30 - 2014/11/09   Jiří Čančík: Nakonec je to obraz práce s lidmi, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/12   Výsledky sochařských soutěží, Mánes, Praha
1990/01/18 - 1990/03/18   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů, Emauzský klášter (Emauzské opatství), Praha 2
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha

Jiří Čančík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Nová skupina uvádí neuplné setkání tří generací architektů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2009   Architektura 60. let („Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století), Grada Publishing, a.s., Praha - Holešovice
  2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Ideové, stavební a typologické proměny), Artefactum, Praha
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 8-10
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Jiří Čančík: Nakonec je to obraz práce s lidmi (1922 - 2001), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Utopie moderny: Zlín
mapa/plán
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)

Jiří Čančík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Vzpomínky na školu a k dílu architekta P. Janáka, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Gottwaldov (Zlín)