Petr Uhlíř

from - to, institution, city, (notes)
0 -   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město), (trvalý pobyt, tvůrčí působení, v l. 1971-1977 činný v Drupos Brno, v l. 1977-1986 působil v Brnoprojektu, činný též ve Státním projektovém ústavu obchodu, od r. 1992 činný v Ateliéru A Plus spolu s Jaromírem Černým a Karlem Tuzou, v l. 1991-1993 působil jako vedoucí Ústavu obytných staveb na fakultě architektury VUT)
0 - 0   Anglie, _, (studijní pobyt)