Dalibor Prix

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2018   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina), Artefactum, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1990   Kostel sv. Marie Magdalény v Osoblaze do konce středověku, Umění, 38, 3, 1990, 254-265
1993   Středověký kostel sv. Bartoloměje v Praze 9 - Kyjích od počátku husitských válek, Umění, 41, 3-4, 1993, 231-261
2002   Kostel nanebevzetí Panny Marie v Andělské Hoře (okr. Bruntál) a jeho renesanční podoba, Pro Arte, , , 2002, 271-282
Guide
published, title (subtitle)
2000   Průvodce pražskými stavbami devadesátých let oceněnými primátorem Janem Kaslem / Prague Buildings of the 90s Awarded the Major's Prize by Jan Kasl