Václav Wagner

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Barok v Čechách, Vladimír Žikeš, Praha
1940   Barok v Čechách, Vladimír Žikeš, Praha
1946   Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Vladimír Žikeš, Praha
Offprint
published, title (subtitle)
1932   Poznámky k některým opravám nástěnných maleb