Václav Wagner

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1944   Svatopluk Havrlík: Obrazy 1932 - 1944 / Bilder 1932 - 1944
1946   Seznam děl souborné výstavy malíře Jana Vojny k 85. výročí jeho narození
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1921   Současné umění a památka výtvarná, Život, 1, , 1921/12/15, 59-72
1937   Fresky kláštera ve Strakonicích, Život, 15, 7-8, 1937/06, 168-173
1943   Cestami k řádu, Život, 18, 3, 1943, 104-106
1946   Zámecké interiéry po okupaci, Život, 20, 1, 1946/01, 29-30
1946   Repatriace čs. uměleckého majetku (Kronika), Život, 20, 1, 1946/01, 32-32