Štefan Prukner-Bartůšek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Ještě o srozumitelnosti, Výtvarná práce, 11, 9, 1963/06/21, 7-9
1968   Diskuse k priprave učiteľov výtvarnej výchovy, Výtvarná práce, 16, 5, 1968/03/27, 8-
1968   Diskuze (Za demokratizáciu zväzov), Výtvarná práce, 16, 22-23, 1968/12/28, 14-