Štěpán Malovec

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
2006   Z anonymity vystupuje designér František Crhák,
2009   Josef Hoffmann,
2011   Ladislav Sutnar: Americké Venuše / U.S. Venus,
2012   The Incredible Lightness of Being: Jiri Pelcl,
2013   Kája Saudek,
2013   Ludvík Kuba: Poslední impresionista,
2014   Josef Führich (1800-1876): Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800-1876): Von Kratzau nach Wien,
2019   Lukáš Machalický: Hodina eklektismu / Eclectism Hour,
2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns,
Collective Catalogue
published, title (subtitle), notes
2005   Diplomky VŠUP 2005: Golden mix,
2005   Je Désire, obálka (s použitím fotografie Radeqa Brousila), typografie
2006   Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu,
2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek,
2007   Diplomky VŠUP 2007 (Katalog diplomových prací),
2008   Obrazy slov / Reflecting Words,
2008   Nejkrásnější české knihy roku 2007 / The Most Beautiful Czech Books of 2007 (Katalog / Catalogue),
2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935),
2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno,
2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení,
2013   Myslet město (Městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire),
2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea),
2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague),
2018   Dvě hlavy, čtyři ruce / Two Heads, Four Hands (Tvorba autorských dvojic / Artistic Duos At Works),
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění),
2019   Za pravdu,
2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art,
2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019)),
2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny),
2019   Nejkrásnější české knihy roku 2019 / The Most Beautiful Czech Books of the Year 2019 (Ročník / Edition 55),
2020   Bylo nebylo nebylo bylo: Sklo / Time Out of Mind Mind out of Time: Glass,
2020   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi,
2020   Z hvězdy kruh / The Star Circle,
2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění),
2021   Nejkrásnější české knihy roku / The Most Beautiful Czech Book of the Year 2020,
Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
2008   Management umění, , Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009   Plakát v Evropě / Evropa na plakátech, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Jaroslav Foglar: Jestřáb kronikářem, , Památník národního písemnictví, Praha
2012   Geneze designu nábytku, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Vojtěch Preissig, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   Vojtěch Preissig, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2012   The History of Modern Furniture Design, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2013   Jan E. Koula: Důvěrná architektura, , Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2014   Místa architektonického vz(d)oru (Česká architektura mimo centra 1990-2013), , Architectura, z.s., Praha
2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury, , Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015   Václav Cigler, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích (Kritický katalog k cyklu výstav Příběh paneláku), , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   Design v českých zemích 1900-2000, , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, , Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, , Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
2017   Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945-1989 (Kritický katalog k výstavě Bydliště: panelové sídliště. Plány, realizace, bydlení 1945-1989), , Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2019   220 míst AVU, , Akademie výtvarných umění, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), notes, publisher, city
2001   Architektura na prahu informačního věku (Texty o moderní a současné architektuře), , Zlatý řez, Praha
2014   Diskuse 89 014, , Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Collective Invitation
published, title (subtitle), notes
2021   Ruka na konci ramene ((Spolu)práce v českém a slovenském umění),
published, title (subtitle), notes
2019   Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století / The Spanish and German Halls at Prague Castle in the 19th Century,
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle), notes
2008   Bimba (Dobrodružství Bohumila Konečného),
2008   Bimba (The Adventures of Bohumil Konečný),
2018   Hana Podolská: Legenda české módy,
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle), notes
2009   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use,
2019   Šílený hedvábník: Zika a Lída Ascher: Textil a móda,
Periodical
published, title (subtitle), notes
2014/08   Artikl (Kulturní měsíčník), obálka
Poster
published, title (subtitle), notes
2009   Kája Saudek & 60‘s,
2019   Za pravdu,
Program
published, title (subtitle), notes
2019   Janáčkova filharmonie Ostrava (66. koncertní sezóna 2019/2020),
2020   Janáčkova filharmonie Ostrava (67. koncertní sezóna 2020/2021),
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle), notes
2015   Czech Cubism,
2015   Český kubismus (Průvodce expozicí Umeleckoprůmyslového musea v Praze),