Karla Ryvolová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Seržant ve sněhu, Naše vojsko, nakladatelství, Praha