Božena Svobodníková

*, Horní Heršpice, Brno (Brno-město), Česká republika (Czech Republic)
Photographer

 

nationality: Czech
sex: Female

NK AUT: jx20050524027

Božena Svobodníková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   František Kaláb: Souborná výstava malířského díla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Bohdan Lacina: Práce z posledních let, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1970   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Patricius Kittner (1809-1900): Drobné podobizny, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Vincenc Makovský
  1972   Jiří Drlík: Výběr ze zlatnických prací posledních let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1973   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1974   Karel Veleba: Černá a bílá, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1975   Tamara Divišková: Kamenina, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1977   Adolf Schneeberger: Fotografické dílo 1919 - 1948, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1977   Emanuel Ranný: Grafika a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1979   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Vincenc Makovský (Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Bohdan Mrázek: Tapiserie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1981   Jaroslav Král, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Antonín Hudeček, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1982   Josef Wagner (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Otakar Kubín, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Grigorij Musatov 1889-1941
  1983   Joža Uprka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1983   Tamara Divišková: Kamenina, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1984   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1986   Milada Kollárová: Tkané tapiserie, miniatury a oděvy, Svaz českých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1988   Jan Rajlich: Grafický design a typo (1963-1988), Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1988   Jan Rajlich: Užitá grafika (plakáty, typografie, grafický design, výběr z tvorby 1963-1988)
  1988   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo
  1988   Karel Veleba: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1988   Vincenc Makovský: Sochy a kresby (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Antonín Procházka: Obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Jiří Harcuba: Porträtschnitte 1951-1990, Waldkircher Verlag, Waldkirch
  1990   Josef Zamazal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1996   Alfred Justitz: Život a dílo / Sein leben und werk
  1996   Vincenc Makovský: Rané dílo/ The early works/ Frühes Werk 1924 - 1934, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Stedelijk Museum Amsterdam: Plakáty, katalogy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1969   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1972   Marie Maťhová, Bohdan Mrázek: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Historické hodiny 15. - 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   3 mladí výtvarníci (Blanka Růžičková: Tapiserie; Lefteris Joanidis: Šperky; Oldřich Rujbr: Keramika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1980   České moderní malířství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění (1973-1982), Ostrava (Ostrava-město)
  1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1980   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně (Tvorba z let 1907-1919), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1985   Evropské malířství první poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1989   Aventinské trio, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1991   Jiná geometrie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Vincenc Makovský, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   La Dentelle Contemporaine, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1981   Současná krajka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Příklad Vincence Makovského (K umělcovým nedožitým osmdesátinám), Výtvarná kultura, 19-22
  1982   Cesta Antonína Procházky (K stému výročí malířova narození), Výtvarná kultura, 15-18
  1983   Na okraj odkazu J. V. Myslbeka (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 63-64
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919)), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)