Petr Beránek

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Galerie Beseda (Osobnosti Galerie Beseda - Portréty (březen 2005 - březen 2010))
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2015   Významná životní výročí, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 2015, 44-46