Galerie města Blanska

Author's Catalogue
published, author, title (subtitle)
1982   Dalibor Chatrný: Slova
1990   Václav Houf: Cefalická monstra
Author's Invitation
published, author, title (subtitle)
1982   Dalibor Chatrný: Slova
1982   Jiří Hadlač: Možnosti písma
1982   Miloš Koreček: Napříč fantomazií
1987   Pavel Matuška: Úsměvy (Kresby a grafika)
1987   Milan Knížák: Zlomky dokumentace
1988   Kresby Cyrila Boudy
1988   Bohuš Jágr: Grafikův dech rodné země
1988   Dana Chatrná: Kaleidoskop
1988   František Maršálek: Opuštěné prostory (1980-1985)
1988   Miloslav Stibor: Fotografie
1989   Karel Adamus: Vizuální poezie
1989   Vlasta Baránková: Barevné kresby
1989   Jan Slíva: Vynalézat a nalézat
1989   Ivan Štrouf: Kresby
1989   Josef Bartuška: Fotografie z 30. let
1989   Ivan Pinkava: Simulakrum
1989   Exlibris Miroslava Houry
1990   Petr Kvíčala: Kresby
1990   Jan Wojnar: Fotografie
1990   Václav Houf: Cefalická monstra
1990   Jiří Švengsbír: Praha
Collective Invitation
published, author, title (subtitle)
1982   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše
1987   Umění papíru (J. Činčera, J. H. Kocman, M. Šejn)
1988   Možnosti vlákna (z tvorby Josefa Hampla, Dalibora Chatrného, Čestmíra Kafky, Stanislava Zippe)
1989   Tvorba plameny a kouřem (Svatopluk Klimeš, Jan Steklík, Václav Zykmund)
1990   Portréty významných osobností v drobné grafice ze sbírek Jaroslava Zelíka
Author's Catalogue Invitation
published, author, title (subtitle)
1982   Antonín Juračka: Vzpomínka na divadlo v Epidauru
Author's Catalogue List
published, author, title (subtitle)
1982   Miloš Koreček: Napříč fantomazií
1982   Taras Kuščynskyj
1982   Antonín Juračka
1982   Jan Rajlich: Ruby
1982   Jiří Hadlač
1983   Leonid Ochrymčuk: Proměny rastru
1983   Eduard Ovčáček: Stopy písmen 1980-1983
1983   Jiří Polášek: Metamorfózy plakátu
1983   Milada Juračková: Květiny, které neuvadly
1983   Miroslav Netík: Studie z cest
1983   Miroslav Myška: Torza, detaily, struktury
1983   Miloslav Jágr: Ahoj, moře (akvarely a ilustrace)
1984   Vladimír Preclík: Strojokresby
1984   Milan Borovička: Žena
1984   Marie Kratochvílová: Botanická zahrada 1979-84
1984   Jozef Jankovič: Počítačová grafika
1985   Jiří Hadlač: Psaní a kreslení (knihy, dopisy, písma, písmena)
1985   Exlibris zasloužilého umělce Josefa Lieslera ze sbírky Lumíra Randýska
1985   Jiří Valoch: Vizuální poezie
1985   Dušan Kállay: Kresby a grafika
1985   Vladimíra Sedláková: Přibývání
1985   Lubomír Stříbrcký: Prvovýstupy
1985   Michal Tůma: Chvíle pravdy
1985   Miroslav Šimorda: Mezi bílou a černou
1986   Stopy Miroslava Štolfy
1986   Rostislav Košťál: Fotografie 1980 - 1985
1986   Bohumír Matal: Kresby a grafika
1986   Václav Houf: Laskavý nezájem
1986   Vladimír Renčín: Kreslený humor
1986   Miloš Urbásek: Pastely
1986   Jiří Hůla: Přeuspořádání jednotek vizuálních informací
1987   Daniel Fischer: Grafika
1987   Pavel Rudolf: Transformace, projekce
1987   Pavel Matuška: Úsměvy - kresby a grafika
1987   Bohumil Kocina: Žena
1987   Grafika Kamily Štanclové
1988   Vladimír Bláha: Děravý cyklus a tvary
1988   Dana Chatrná: Kaleidoskop
1988   František Maršálek: Opuštěné prostory
1988   Vladimír Jiránek: Kresby
1988   Fotografie Miloslava Stibora
1988   Bohuš Jágr: Grafikův dech rodné země
1989   Karel Adamus: Vizuální poezie
1989   Vlasta Baránková: Barevné kresby
1989   Josef Bartuška (1898 - 1963): Fotografie z 30. let
1989   Miroslav Houra: Ex libris
1989   Šlépěje Ivana Štroufa
1989   Ivan Pinkava: Simulakrum
1989   Jan Steklík: Hry
1990   Jan Wojnar: Fotografie
1990   Emila Medková: Začátek a konec ilusí
1990   Praha Jiřího Švengsbíra
1991   Marie Plotěná: Kreslený humor
Collective Catalogue List
published, author, title (subtitle)
1982   Současné české exlibris ze sbírek ing. Josefa Gromeše
1983   Exlibris pro třináct sběratelů
1984   Proměny knižní značky
1986   Exlibris brněnských výtvarníků
1987   Umění papíru (Jan Činčera (* 1961), Praha, J. H. Kocman (* 1947), Brno, Miloš Šejn (*1947), Jičín)
1987   Blanka Šperková, Miloš Tajovský: Předsádky a supralibors
1988   Možnosti vlákna
1988   Dialog (Eva Vodičková, Jiljí Šindlar)
1989   Tvorba plameny a kouřem
1990   Portréty významných osobností v drobné grafice ze sbírek Jaroslava Zelíka