Josef Hochman

* 15. 4. 1913, Letohrad (Ústí nad Orlicí), Česká republika (Czech Republic)
† 1. 9. 1999, Trnová (Praha-západ), Česká republika (Czech Republic)
painter, Illustrator, graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: o2003193250

notes:
narozen v Kyšperku u Letohradu?
Český knižní grafik a ilustrátor. Kromě mnoha jiných knih ilustroval kompletní pětisvazkové vydání Díla v moderním překladu, které v letech 1971 až 1975 vydalo pražské nakladatelství Mladá Fronta v edici Máj.

Josef Hochman

Absolvoval po ústecké textilce Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Pracoval jako výtvarný redaktor v nakladatelství Lidových novin, u Borového, po válce v Mladé frontě - tam patřil k tvůrcům časopisu Mateřídouška a nakonec v Artii. Graficky upravoval nebo ilustroval tituly Conana Doyla. Kniha Marie Pujmanové Předtucha, na jejímž přebalu byla jako výtvarný motiv použita vamberecká krajka a Drdovo Městečko na dlani, kde na obálce miniatura starobylých domů s podloubím. Ještě v r. 1998 vyšla jím výtvarně zpracovaná učebnice dějepisu pro základní školy autorky Věry Olivové.

Josef Hochman

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1932 - 1934   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Mudruňka Alois, *1888
1934 - 1939   Ukrajinská akademie, Praha, grafika

Josef Hochman

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie Fronta, Praha, Spálená 53, vedoucí galerie
???? - ????   Praha, Praha
1932 - 1944   František Borový, nakladatelství, Praha, výtvarná redakce
1945 - ????   Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha, Václavské nám., výtvarná redakce
1954 - ????   Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha, Ve Smečkách 30, Praha 1, od 1956 plný úvazek, vedoucí výtvarné redakce
1967 - ????   Mladá fronta, nakladatelství, Praha, vedoucí výtvarné redakce nakl. Mladá fronta, vedle toho vedoucí galerie Fronta

Josef Hochman

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Josef Hochman

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/04/05 - 2013/05/03   Josef Hochman, Městské muzeum, Letohrad (Ústí nad Orlicí)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1950/10/27 - 1950/11/26   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1953/12/03 - 1954/01/03   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Galerie Československý spisovatel, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1978/04/27 - 1978/05/28   Soudobá užitá grafika, oborová výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980/02 - 1980/02/24   Malíři čtou první: Ilustrátoři nakladatelství Mladá fronta, Galerie Fronta, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1993/04/16 - 1993/04/29   Užitá grafika 93, Karolinum, Praha
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Josef Hochman

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda), Umělecká beseda, Praha
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1978   Oborová výstava. Soudobá užitá grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1993   Užitá grafika 93, Asociace užité grafiky a grafického designu, Praha
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Knižní výtvarníci fy Borový, Topičův dům - nakladatelské příběhy 1883-1949, 26-32
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výtvarníci a jejich účast na knize, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Svět rodokapsu (Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století), Nakladatelství Karolinum, Praha
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Josef Hochman

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Člověk a práce, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1983   Africké umění v Československu, Správa kulturních zařízení, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1939   Sen, František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Dva mezi námi, František Borový, nakladatelství, Praha
  1940   Jarní almanach básnický 1940, František Borový, nakladatelství, Praha
  1941   Česká estetika (od Palackého po dobu současnou), František Borový, nakladatelství, Praha
  1942   Jaro sbohem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1942   Ladění, František Borový, nakladatelství, Praha
  1942   Tráva se raduje, František Borový, nakladatelství, Praha
  1943   Hostinec U Kamenného stolu, František Borový, nakladatelství, Praha
  1943   Síta, František Borový, nakladatelství, Praha
  1944   Boháč Diogenes (Hra o třech dějstvích), Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha
  1944   Elegie, František Borový, nakladatelství, Praha
  1944   Jaro sbohem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1944   Muž proti muži, Národní práce, Praha
  1944   Něžný manžel, Novina, nakladatelství, Praha
  1944   Utkáno z dýmu, Národní práce, Praha
  1946   Naše paní Božena Němcová, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1946   Stín kapradiny, František Borový, nakladatelství, Praha
  1946   Tak vládl panský národ, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1947   Volá Londýn, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1948   Balady, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Bylo nás pět, František Borový, nakladatelství, Praha
  1948   Přelíčení a omyl, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1948   Volá Londýn, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1948   Vstanou noví bojovníci, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Automobilový král, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Kytice nevadnoucí, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Němá barikáda, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1949   Není římského lidu, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1950   Wolker pracujícím (Výbor Stanislava K. Neumanna), Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1950   Živá voda, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1951   Americká tragedie, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1951   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1951   Tartarin v Alpách, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1952   Mrtvé duše, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1952   Paměti urozeného pana Barry-Lyndona, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1952   Podivné manželství, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1952   Ze země dolaru, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1956   Jan Kupecký: Der grosse Porträtmaler des Barocks, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1957   Michelup a motocykl, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1958   Kaleidoskop, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1958   Le peintre Jan Zrzavý (Symboliste moderne), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1958   Realist der inneren Sicht (Der Maler Jan Zrzavý), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1959   Modré a bílé dny, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Aku-aku (Tajemství Velikonočního ostrova), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1960   Pieter Brueghel d. Ä. (Die Heuernte), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1961   Albrecht Dürer: La Fête du Rosaire, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1961   Člověk dobývá Himálaj, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1962   Úspěch na Dhaulágiri, Sportovní a turistické nakladatelství, Praha
  1966   Tak žije Francie, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1968   Horoskopy, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1972   Karanténa, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1974   Zlý věk, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1975   Lásky královské, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1976   Lady Hamiltonová, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1976   Má pouť životem a uměním, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1976   Portrétní miniatura, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1976   Zelená léta, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1977   Král železný, král zlatý, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1977   Pod maskou smích, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1979   Limbový háj, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1979   Rostliny, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1981   Stříbrný jednorožec, Melantrich, nakladatelství, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Naše rybářství, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   O knihách a čtenářích, Topičův salon (1937-1949), Praha

Josef Hochman

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Utkáno z dýmu, Národní práce, Praha
  1951   Tartarin v Alpách, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1961   Člověk dobývá Himálaj, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Maketa (Sborník nakladatelství Mladá Fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha