Jiří Mocek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Jiří Mocek: Kresby
1983   Jiří Mocek Prag: Gemalde, Zeichnungen
1987   Jiří Mocek: Obrazy, kresby
1989   Jiří Mocek: Obrazy, kresby
1991   Jiří Mocek
1996   Jiří Mocek: Obrazy, kresby (Výběr z tvorby)
1999   Jiří Mocek
2009   Jiří Mocek 1965 - 2009
nedatováno   Jiří Mocek
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Marie Blabolilová, Jiří Mocek
1979   Užité umění mladých ’79
1981   Oborová výstava užité grafiky
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1984   Současná krajina
1984   Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1990   Současná česká kniha
1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992   Radikální realismus ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Skutečnost a iluze (Tendence českého radikálního realismu)
2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník)
2000   Via dolorosa / Cesta utrpení
2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné české malbě)
2003   Ostrovy zdánlivé (Sen o krajině - krajina snu)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Domácí úkoly a obrazy z cest (aneb s Galerií La Femme se nenudíte)
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2007   Divadlo Svět
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Výtvarníci proti týrání žen a dětí
2015   Jednota umělců výtvarných 2015 (Současná tvorba)
2017   X + X let pod sluncem (Městská galerie v Týně nad Vltavou 1996-2016)
2018   Jednota umělců výtvarných
2019   Jednota umělců výtvarných (2019 - 2020)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Mladí čeští malíři, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1995   Jiří Mocek, ,
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1978   Jiří Mocek, Mladí čeští malíři, , , 1978, 66-67
1979   Hodnota všedních věcí, Svobodné slovo, 35, 38, 1979/02/14, 5-
1979   Prosté krásné věci, Večerní Praha, 25, 40, 1979/02/26, -
1979   Mladí výtvarníci ve Frontě, Lidová demokracie, 35, 44, 1979/02/21, 5-
1979   Prosté je krásné, Tvorba, , 11, 1979/03/14, 18-
1979   Jiří Mocek, Mladý svět, 21, 6, 1979/01/31, 13-
1989   Magické světlo, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 4-
2004   Okno do ateliéru, Domov, 45, 8, 2004/07/19, 62-63
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1987   Jiří Mocek: obrazy, kresby
1991   Jiří Mocek: Obrazy
2003   Jiří Mocek: Malby
2014   Jiří Mocek: Obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1984   Zeitgenössische Kunst der ČSSR
1997   Druhá výstava malířů a grafiků GRANTU
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
2000   Ostrov klidu / Nature morte vive! / Stilleben lebt (Současné české zátiší)
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2002   Zápas s andělem (Motiv anděla v současné malbě)
2003   Ostrovy zdánlivé (Krajina snu / sen o krajině)
2004   Žena & automobil
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol)
2006   His Master´s Freud
2006   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006 (XII. ročník)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2013   Sodoma a Gomora
2016   Soukromé slavnosti
2017   Jednota umělců výtvarných: Současná tvorba
2018   Jednota umělců výtvarných
2020   Jiří Mocek & Ivan Král: Krajinou tajemnou
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   Aukce umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie Mona Lisa
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1997   Nové i staré (Přírůstky sbírek 1990-1997)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)