Josef Topol

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1954 - 1959   Akademie múzických umění, Praha (Divadelní fakulta, dramaturgie),
1954 - 1959   Univerzita Karlova, Praha (Filozofická fakulta, divadelní věda),