Helena Honcoopová

* 1. 11. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
japanologist, art historian, translator

 

sex: female

word:
V letech 1967–1972 vystudovala japanologii a angličtinu na FF UK, 1974–1977 dějiny umění. Po absolutoriu se zaměřila na praktickou práci s památkami japonského umění ve Sbírce orientálního umění Národní galerie v Praze. Zde pracovala v letech 1972–1983 jako odborná pracovnice a kurátorka specializovaná na japonskou grafiku a malbu. Napsala několik katalogů k samostatným i společně připraveným výstavám. Po nedobrovolném přerušení se k odborné práci v Národní galerii vrátila roku 1994. Překládá a publikuje katalogy, věnuje se i hudební publicistice a přispívá do řady periodik.